Shree Gaud 37 Samaj

 

Mr. Anil Bhai Dixit   +91 94281 67006/

Mr. Yogesh Pathak   +91 98256 36946

Mr. Jaimin G Pandya  +91 94278 52344

Dr. Ayulbhai A Joshi  +91 94273 89181

Mr. Jignesh B Pandit  +91 90990 29079

Mr. Kiranbhai Dave  +91 98791 67010

Mr. Vibhakar Vyas  +91 98257 68011

Mr. Darshanbhai Pandya  +91 97146 88813

 

Website: www.shreegaud37samaj.com

Shree Umiya Industries

Mr. Vishnu Patel / Mr. Darshit Patel   /   M: +91 98988 18889, +91 98988 18887

865/1, GIDC, Makarpura, Vadodara - 390010, Gujarat, India